Je huisdier goed geregistreerd

  • Alle dieren overzichtelijk in één account Gratis adres wijzigen, foto koppelen, vermist melden en meer. Op een smartphone, desktop of laptop
  • Aangewezen databank door de overheid Portaal in Nederland voor het doormelden naar RVO
  • Voor eigenaren en professionals Voor dierenartsen, fokkers, chippers, asielen en eigenaren
  • Wereldwijd altijd traceerbaar Door een goede registratie en samenwerking met o.a. EuroPetNet.com is de chip overal opvraagbaar

Je wachtwoord wijzigen of resetten

Nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd en op de knop hebt gedrukt, sturen we per e-mail uitleg om een eerste of nieuw wachtwoord aan te maken.